Disclaimer

Deze site is met zorg samengesteld en Herberg Het Volle Leven doet haar best om deze zo goed mogelijk te onderhouden. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de teksten op deze website kunnen dan ook geen rechten en plichten worden ontleend, noch kan Herberg Het Volle Leven aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden in de weergegeven informatie.

 

Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Herberg Het Volle Leven behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, ondervonden door de gebruiker als gevolg van het raadplegen van deze site.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief